جنگ ادامه دارد برای

شهدای زنده و زینب های صبور...

93/2/19 سی و یکمین سالگرد شهادت پر افتخار پاسدار رشید اسلام شهید سید معصوم حسینی

مقام معظم رهبری : خانواده های شهدا. جوانهای شهدا. پسرهایشان. دخترهایشان. بایستی پاسداران حقیقی ارزشهای شهید باشند.


 

رزمنده ای که در فضای سایبری میجنگی

برای فشار دادن کلید های کامپوتر وضو بگیر و با نیت قربت الی الله مطلب بنویس . بدون که تو مصداق و ما رمیت اذ رمیت... هستی.

شما در شبهای تاریک جبهه سایبری از میدان مین گناه عبور می کنید مراقب باشید.

به شهدا تمسک کنید بصیرتتون را بالا ببرید که ترکش نخورید رابطه  خودتون را با خدا زیاد کنید  با اهل بیت یکی بشید و در این راه گوش به فرمان آنها باشید.


دیروز از هرچه بود گذشتیم و امروز از هر چه بودیم...

آنجا پشت خاکریز بودیم و اینجا در پناه میز...

دیروز دنبال گمنامی بودیم و امروز مواظبیم ناممان گم نشود...

جبهه بوی ایمان میداد و اینجا ایمانمان بو میدهد...!!!

آنجا درب اطاقمان مینوشتیم یا حسین فرماندهی از ان توست . الان می نویسیم بدون هماهنگی وارد نشوید...!!!

الهی بصیرمان کن تا از مسیر برنگردیم...