این صفحه در دست تدوین است

 

از خانواده های شهدای روستای الارز خواهشمند است عکس و مطالب شهید خود را یه بنده تحویل دهند تا در اسرع وقت نسبت به تکمیل صفحه اقدامات لازم صورت پذیرد

09111709319