جنگ ادامه دارد برای

شهدای زنده و زینب های صبور...

93/2/19 سی و یکمین سالگرد شهادت پر افتخار پاسدار رشید اسلام شهید سید معصوم حسینی

مقام معظم رهبری : خانواده های شهدا. جوانهای شهدا. پسرهایشان. دخترهایشان. بایستی پاسداران حقیقی ارزشهای شهید باشند.