شهید عربعلی حیرتی

 

شهید عربعلی حیرتی
شهرستان : گلستان - شهرستان گرگان
نام پدر : اسماعیل
تاریخ تولد : 1328/01/14
محل تولد : الارز
تاریخ شهادت : 1361/02/18
سن : 33
جنسیت : مذکر
آخرین شغل غیر نظامی : کارمند جهاد
عضویت : بسیجی
محل شهادت : خرمشهر
استان محل دفن : گلستان
شهرستان محل دفن : الارز
قــشر : کارگری-ادارات-جهاد

/ 0 نظر / 26 بازدید