عکسهای شهید سید معصوم حسینی

 

شهید سید معصوم حسینی
شهرستان : گلستان - شهرستان گرگان
نام پدر : سید یحیی
تاریخ تولد : 1344/12/01
محل تولد : الارز
تاریخ شهادت : 1362/02/19
سن : 18
 یگان : سپاه
عضویت : کادر
محل شهادت : بانه
شهرستان محل دفن : الارز

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید