روزی خواهد رسید که همه پشت سر من نماز بخوانند

روزی خواهد رسید که همه پشت سر من نماز بخوانند، حتی امام جماعت

بعد از اتمام نماز همه به طرف من خواهند آمد. مرا به روی شانه میگذارند و می گویند:

بگو لا اله الا الله

شادی روح در گذشتگان فاتحه

/ 1 نظر / 22 بازدید